Let's follow me!

Lawati Tasneem Naturel

Lawati Tasneem Naturel
Sape Sapu Jer..

Tuesday, October 13, 2009

yuran semester ukm

MAKLUMAN KEPADA SEMUA PELAJAR PRA SISWAZAH WARGANEGARA
MALAYSIA MENGENAI YURAN PENGAJIAN SESI 2009/2010
Untuk makluman kepada semua pelajar pra-siswazah warganegara Malaysia, mulai
Semester I Sesi 2009/2010 yuran pengajian yang dikenakan telah ditukar dari
kaedah caj berdasarkan jumlah unit yang diambil kepada kaedah caj berdasarkan
pakej.
Kadar yuran mengikut pakej adalah seperti berikut:
Bil. Fakulti Kadar Yuran Pakej
/ Semester
1. Ekonomi Dan Perniagaan RM 550.00
2. Kejuruteraan Dan Alam Bina RM 700.00
3. Pendidikan RM 550.00
4. Pengajian Islam RM 510.00
5. Sains Kesihatan Bersekutu RM 600.00
6. Teknologi Dan Sains Maklumat RM 600.00
7. Sains Sosial Dan Kemanusiaan RM 510.00
8. Sains Dan Teknologi RM 600.00
9. Perubatan
Doktor Perubatan
Kejururawatan (Ijazah)
Kejururawatan (Diploma)
Kebidanan (Diploma Lanjutan)
RM 900.00
RM 660.00
RM 600.00
RM 600.00
10. Pergigian RM 850.00
11. Farmasi RM 850.00
12. Undang-Undang RM 550.00
Kaedah yuran mengikut pakej dikira berasaskan kepada purata jumlah unit yang
diambil oleh pelajar setiap semester. Ia lebih memudahkan pengenaan caj yuran
dan menguntungkan kepada pelajar yang mengambil jumlah unit yang banyak
dalam sesuatu semester. Untuk Sesi 2009/2010 ini (sesi peralihan dari kaedah unit
kepada pakej) kelonggaran / pengurangan diberi kepada pelajar-pelajar berikut:
1. Pelajar Tahun Akhir. - Jika jumlah unit yang diambil 12
(Hanya untuk sesi 2009/2010 sahaja) unit@ ke bawah, yuran
dikenakan 50% daripada yuran
pakej.
2. Pelajar Semester Perlanjutan. - Jika jumlah unit yang diambil 12
unit @ ke bawah, yuran
dikenakan 50% daripada yuran
pakej.
3. Pelajar Semester 3 - Dicaj berdasarkan jumlah unit
yang diambil, kadarnya sama
dengan kadar lama.
Untuk perkara (1) dan (2), pelajar-pelajar diminta mengemukakan senarai kursus
yang diambil pada semester berkenaan ke Bahagian Kewangan Pelajar bagi
tujuan pengurangan yuran.

1 comment:

#Pray4Gaza